Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/12/2012
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Σεπ 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Σεπτέμβριο 2012 ανήλθαν σε €289,9 εκ. σε σύγκριση με €235,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 22,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.611,7 εκ. σε σύγκριση με €1.454,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σημειώνοντας αύξηση 10,8%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση