Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/03/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2006
28/03/2006


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2006 ανήλθαν σε £23,1 εκ. σε σύγκριση με £23,5 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2006 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £44,3 εκ. σε σύγκριση με £44,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005 σημειώνοντας αύξηση 0,2%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση