Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/06/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2008
05/06/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2008 ανήλθαν σε €107,8εκ. σε σύγκριση με €123,7εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 12,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €251,0 εκ σε σύγκριση με €264,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας μείωση 5,0%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση