Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/03/2012
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 4ο Τρίμηνο 2011

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011, εκτιμούνται στα €2.288 (άνδρες €2.483 και γυναίκες €2.061).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,0% (άνδρες 3,0% και γυναίκες 3,2%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ήταν 2,4%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 1,25% από τον Ιανουάριο του 2011 και 1,39% από τον Ιούλιο του 2011.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,7% (άνδρες 0,4% και γυναίκες 1,1%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ήταν 0,2%.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση