Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/05/2005
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2005
9/5/2005
  • Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι αρχίζει από σήμερα 9 Μαΐου 2005 γενική Απογραφή Επιχειρήσεων.
  • Η Απογραφή Επιχειρήσεων θα καλύψει όλες τις επιχειρήσεις και υποστατικά εργασίας που λειτουργούν σ’ όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου (εκτός των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων) που υπολογίζεται να ανέλθουν γύρω στις 80.000.
  • Σε κάθε υποστατικό εργασίας θα καταγραφούν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, τη νομική μορφή της επιχείρησης, το έτος έναρξης των εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων (περιλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων και των αλλοδαπών) καθώς και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
  • Η Απογραφή θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων όπως προβλέπεται από σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Στατιστική Υπηρεσία καλεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να συνεργαστούν με τους απογραφείς που θα τους επισκεφθούν τις προσεχείς εβδομάδες και να δώσουν όλες τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Ταυτόχρονα διαβεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία θα τηρηθούν εμπιστευτικά όπως προνοεί ο περί Στατιστικής Νόμος.
PRESS CONFERENCE 090505.pdf

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση