Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/09/2014
Νέα Έκδοση: Στατιστικές της Εκπαίδευσης 2011/2012

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2011/12. Η έκθεση παρουσιάζει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού καθώς επίσης και για τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Τα στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό αναφέρονται στο ακαδημαϊκό έτος 2010/2011.

Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

(α) Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.260 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 177.488 μαθητές/σπουδαστές και 16.457 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 10,8 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

(β) Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 70,5% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 29,5% σε ιδιωτικά.

(γ) Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 28.687, Δημοτική 53.955, Μέση 62.740, Τριτοβάθμια 31.772 και Ειδική εκπαίδευση 334.

(δ) Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 19.199. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 140 ή 0,8%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 16.575 ή 86,3%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.961 ή 10,2%, και Διδακτορικό 523 ή 2,7%.

Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,7%, Υγεία 11,8%, Μηχανική 8,8%, Κοινωνικές επιστήμες 8,6%, Αρχιτεκτονική και πολιτική μηχανική 7,7%, Τέχνες 7,3%, Νομικά 7,1%, Ανθρωπιστικές σπουδές 7,0% και Παιδαγωγικά 6,2%.

Το 97,5% των φοιτητών σπούδαζαν σε ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 2,5% σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν €1.420,6 εκ. για το 2011. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €5.939, Δημοτική €6.325, Μέση €9.385 και Τριτοβάθμια €14.096.

Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €17.00 .


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση