Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/08/2014
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2014 ανήλθαν σε €224,1 εκ. σε σύγκριση με €202,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 10,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαίου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €475,5 εκ. σε σύγκριση με €437,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 8,6%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση