Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/03/2020
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιαν 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο 2020 ανήλθαν σε €40,2 εκ. σε σύγκριση με €39,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,5%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιανουάριο 2020 ανήλθε σε €469,98 σε σύγκριση με €483,26 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Ιανουάριο 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2019 σημείωσε αύξηση 3,0% (από €54,30 σε €55,95). Μείωση της τάξης του 5,6% σημειώθηκε και στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,9 μέρες τον Ιανουάριο 2019 σε 8,4 μέρες τον Ιανουάριο 2020.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση