Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/05/2014
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Φεβ 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθαν σε €31,3 εκ. σε σύγκριση με €28,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 10,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουάριου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €62,1 εκ. σε σύγκριση με €59,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 4,8%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση