Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2006
31/10/2006Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Σεπτέμβριο 2006 ανήλθαν σε £140,9 εκ. σε σύγκριση με £137,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2006 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £838,1 εκ. σε σύγκριση με £811,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005 σημειώνοντας αύξηση 3,2%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση