Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/11/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΕΠ 2003

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Σεπτέμβριο 2003 ανήλθαν σε £ 134.104.231 σε σύγκριση με £ 157.365.272 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 14,78%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2003 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £821.080.252 σε σύγκριση με £917.290.682 την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας μείωση 10,49%.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση