Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 2o ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
30/09/04

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποιεί τους Τριμηνιαίους Λογαριασμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2004 (δαπάνες και έσοδα κατά κατηγορία, δημοσιονομικό έλλειμμα) που καταρτίζει σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (Ε.Σ.Ο.Λ. 95)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση