Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/12/2018
Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνική Προστασία, 2016

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Κοινωνικής Προστασίας, οι συνολικές δαπάνες της Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο ανήλθαν σε €3.530,3εκ. το 2016 σε σύγκριση με €3.532,3εκ. το 2015 …(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑSocial_Protection-2016-EL-191218.pdf

Social_Protection-2016-EL-191218.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση