Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/11/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Οκτ 2018


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους δέκα μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €852,8 εκ. (4,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €495,4 εκ. το 2017 (2,5% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €151,4 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €5.624,0 εκ. από €5.472,6 εκ. πέρσι (2,8% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €60,8 εκ. (2,9%) και ανήλθαν στα €2.128,0 εκ. (από €2.067,2 εκ. το 2017) ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 3,0% ή €54,4 εκ. και ανήλθαν στα €1.870,6 εκ. (από €1.816,2 εκ. το 2017). Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €35,7 εκ. (7,0%) και ανήλθε στα €547,2 εκ. το πρώτο δεκάμηνο του 2018 σε σύγκριση με €511,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €14,6 εκ. και ανήλθαν στα €369,8 εκ. (από €355,2 εκ. το 2017) ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €5,8 εκ. και ανήλθαν στα €254,0 εκ. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχεται στα €17,8 εκ. (€224,1 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €206,3 εκ. το 2017). Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. και ανήλθαν στα €33,7 εκ. και τέλος οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €1,1 εκ. και ανήλθαν στα €41,5 εκ.

Η μόνη κατηγορία δαπανών που σημείωσε μείωση είναι οι πληρωθέντες τόκοι οι οποίοι μειώθηκαν κατά €24,1 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €379,2 εκ.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,5% (ή €508,8 εκ.) και ανήλθαν στα €6.476,8 εκ. το πρώτο δεκάμηνο του 2018 (από €5.968,0 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Οκτωβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 10,6% (ή €261,0 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€2.717,9 εκ. το 2018 από €2.456,9 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 16,4%, που αντιστοιχεί σε €240,4 εκ., και ανήλθαν στα €1.708,6 εκ. το 2018 (από €1.468,2 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,2% (ή €126,8 εκ.) και ανήλθαν στα €1.500,0 εκ. (από €1.373,2 εκ. το πρώτο δεκάμηνο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €77,2 εκ. (5,6%) και ανήλθαν στα €1.458,3 εκ. τους πρώτους δέκα μήνες του 2018 σε σύγκριση με €1.381,1 εκ. το 2017. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €40,8 εκ. και ανήλθαν στα €466,2 εκ. και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €29,0 εκ. και ανήλθαν στα €96,6 εκ. Τέλος, οι εισπραχθείσες τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €8,9 εκ. και ανήλθαν στα €164,8 εκ.

Η μόνη κατηγορία εσόδων που σημείωσε μείωση είναι αυτή των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων, οι οποίοι περιορίστηκαν στα €73,0 εκ. (από €107,9 εκ. το 2017) στη συγκεκριμένη περίοδο.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση