Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/03/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Φεβ 2014

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Φεβρουάριο 2014 αυξήθηκε κατά 0,62 μονάδες ή 0,54% και έφτασε στις 116,37 μονάδες σε σύγκριση με 115,75 τον Ιανουάριο 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών ναύλων, ορισμένων ειδών ένδυσης, ορισμένων φρέσκων φρούτων και του ηλεκτρικού ρεύματος. Μείωση σημειώθηκε στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών.

Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -2,6% σε σύγκριση με -2,9% τον Ιανουάριο 2014 και 1,6% το Φεβρουάριο 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, ο Δείκτης σημείωσε μείωση -2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση