Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/12/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2007
05/12/2007


Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για τα Φρούτα το μήνα Σεπτέμβριο 2007, αυξήθηκε κατά 9,6% και έφτασε τις 195 μονάδες σε σύγκριση με 178 μονάδες που ήταν τον Αύγουστο 2007.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση