Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/05/2018
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 1o Τρίμηνο 2018

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €1.853,9 εκ. (9,5% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.556,6 εκ., (2,0% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €297,3 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €166,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €743,2 εκ. (15,1% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €450,4 εκ. (αύξηση 24,9%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €447,5 εκ. (11,2% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €433,3 εκ. (3,2% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €126,4 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 ήταν: κοινωνικές παροχές €598,3 εκ. (0,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €552,0 εκ. (6,1% αύξηση). Ο λογαριασμός κεφαλαίου κατέγραψε δαπάνες ύψους €67,5 εκ. (€58,4 εκ. επενδύσεις και €9,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €73,8 εκ. το 2017 (€64,4 εκ. επενδύσεις και €9,4 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωση 8,5%. Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €100,8 εκ. (4,0% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση