Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/12/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2003

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Νοέμβριο 2003 ανήλθαν σε £ 48.669.494 σε σύγκριση με £51.408.582 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 5,33%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2003 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £982.167.239 σε σύγκριση με £1.096.738.675 την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας μείωση 10,45%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση