Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/03/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2009
17/03/2009

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2009 ανήλθαν σε €36,3εκ. σε σύγκριση με €40,6εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 10,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €67,5 εκ σε σύγκριση με €75,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση 11,1%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση