Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/12/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2007
05/12/2007


Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Φρέσκων Λαχανικών το μήνα Σεπτέμβριο έφτασε τις 237 μονάδες σε σύγκριση με 155 μονάδες τον Αύγουστο. Για ολόκληρο το τρίτο τρίμηνο του 2007, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 44,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Τομάτων αυξήθηκε στις 224 μονάδες το Σεπτέμβριο από 231 μονάδες που ήταν τον Αύγουστο. Το τρίτο τρίμηνο του 2007 σημείωσε αύξηση της τάξης του 36,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2006.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Αγγουριών το Σεπτέμβριο μειώθηκε στις 147 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν 163 μονάδες. Το τρίτο τρίμηνο του 2007 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση