Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/10/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΙΟΥΝ 2007
03/10/2007
Ο αριθμός ζώων που σφάγηκαν τον Ιούνιο, σημείωσε μείωση σε όλα σχεδον τα είδη ζώων, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εκτός από τα Αιγοειδή που σημείωσαν αύξηση. Το συνολικό βάρος (κρέας) των σφαγέντων ζώων κατέγραψε αντίστοιχη τάση. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2006, τα διάφορα είδη κρέατος σημείωσαν τις εξής μεταβολές: Βοοειδή -5%, Χοίροι -8,4%, Πρόβατα -11,4%, Αίγες +1,7% και Πουλερικα -14,5%.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση