Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/12/2020
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Νοε 2020

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2020 ανήλθαν στις 14.905 σε σύγκριση με 106.654 τον Νοέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 86,0%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2020, ήταν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, οι επιστροφές κατοίκων από την Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 83,2%, από το Ηνωμένο Βασίλειο 82,4% και από τη Γερμανία 82,7%.

Τα δεδομένα για τον Νοέμβριο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση