Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/01/2014
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Σιτηρών, 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Στατιστικές Σιτηρών” για την περίοδο Οκτωβρίου 2009-Σεπτεμβρίου 2010.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Σιτηρών 2010. Τα στοιχεία αναφέρονται στις καλλιεργηθείσες εκτάσεις, τη χρήση του σπόρου, τα αποθέματα και την παραγωγή και διανομή των σιτηρών.

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία προς €6,50 το αντίτυπο, καθώς επίσης και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση