Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/11/2017
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Αυγ 2017

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2017 ανήλθαν σε €423,6 εκ. σε σύγκριση με €392,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 8,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.845,7 εκ. σε σύγκριση με €1.625,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 13,5%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Αύγουστο 2017 ανήλθε σε € 809,01 σε σύγκριση με € 855,14 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 5,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Αύγουστο 2017 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2016 σημείωσε επίσης μείωση 3,6%.

Τον Αύγουστο του 2017 σημειώθηκε μείωση 5,4% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από € 885,83 τον Αύγουστο του 2016 σε € 837,97 τον Αύγουστο του 2017), 0,5% μείωση από τη Ρωσία (από € 855,26 σε € 850,76 φέτος) και 1,7% αύξηση από το Ισραήλ (από € 721,50 σε € 733,46 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 5,4% (από € 76,36 τον Αύγουστο 2016 σε € 72,24 τον Αύγουστο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 5,5% (από € 90,03 σε € 85,08) και από το Ισραήλ μειώθηκε επίσης κατά 3,3% (από €122,29 σε € 118,30).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση