Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/04/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2007
12/04/2007Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2007 ανήλθαν σε £22,6εκ. σε σύγκριση με £23,1εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 2,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2007 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £42,2 εκ. σε σύγκριση με £44,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006 σημειώνοντας μείωση 4,6%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση