Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/12/2015
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 3ο Τρίμηνο 2015

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, εκτιμούνται στα €1.738 (άνδρες €1.880 και γυναίκες €1.578).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,9% (άνδρες -1,1% και γυναίκες -0,9%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013, ήταν -3,2%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,4% (άνδρες -0,4% και γυναίκες -0,4%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ήταν -0,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

(α) οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
(β) οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση