Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/07/2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών – Διευκρίνηση

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτήσεων που αφορούν τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, η Στατιστική Υπηρεσία επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, η πραγματική μεταβολή του Δείκτη υπολογίζεται σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και όχι με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο λόγω των εποχικών διακυμάνσεων.

Αναφορικά με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών για το πρώτο τρίμηνο του 2018 η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ανέρχεται στο 3,7%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση