Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Άδειες Οικοδομής, Ιουλ 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιούλιο 2018 ανήλθε στις 589. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €253,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 217,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 632 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 εκδόθηκαν 3.699 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.362 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 21,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 25,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 23,7%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (Συγκριτικά Στοιχεία)

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση