Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/01/2014
Στοιχεία Μητρώου Επιχειρήσεων, 2012

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά στοιχεία για το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2012.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Στους πίνακες που δημοσιεύονται δεν παρουσιάζεται ο τομέας Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία).

Οι ενεργές επιχειρήσεις ήταν 90.905 και τα υποστατικά 101.181. Ο ετήσιος μέσος όρος της απασχόλησης ήταν 359.253 απασχολούμενοι.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση