Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/04/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ, ΙΑΝ 2006 - ΦΕΒ 2007
24/04/2007


Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν σην επώαση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν της τάξης των 93.750 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.555.310 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις σημειώθηκε άνοδος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όμως και για τους δύο πρώτους μήνες του 2007, τα αυγά για αυγοπαραγωγή, σημείωσαν μείωση σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2006, ενώ τα αυγά για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση.

Οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, τον μήνα Φεβρουάριο μειώθηκαν σε 7.160 από 51.060 τον προηγούμενο μήνα, όπως επίσης και οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή μειώθηκαν στις 1.043.530 από 1.249.790 που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Για το μήνα Φεβρουάριο χρησιμοποιήθηκαν και 10.080 Γαλοπούλες για Παχυνση.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση