Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/10/2013
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Έρευνα Απολαβών, 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση ‘‘Έρευνα Απολαβών, 2010’’. Η έκθεση περιέχει στοιχεία για τις απολαβές των υπαλλήλων (ωριαίες, μηνιαίες και ετήσιες απολαβές), σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διάρκεια υπηρεσίας, ψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο μόρφωσης, κλπ.), καθώς και του εργοδότη τους (οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος επιχείρησης, κλπ.). Περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και την ποσοστιαία κατανομή των υπαλλήλων.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην έκθεση βασίζονται στην Έρευνα Απολαβών, 2010 που είχε περίοδο αναφοράς το έτος 2010 και το μήνα Οκτώβρη του 2010.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση