Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/07/2017
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Απρ 2017

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθαν σε €189,6 εκ. σε σύγκριση με €137,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 37,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €357,7 εκ. σε σύγκριση με €285,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 25,3%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Απρίλιο 2017 ανήλθε σε €662,06 σε σύγκριση με €611,37 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 8,3%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Απρίλιο 2017 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2016 σημείωσε αύξηση 4,6%.

Τον Απρίλιο του 2017 σημειώθηκε αύξηση 3,3% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €702,59 τον Απρίλιο του 2016 σε €725,67 τον Απρίλιο του 2017), 19,6% αύξηση από τη Ρωσία (από €653,62 σε €782,05 φέτος) και 26,5% αύξηση από τη Γερμανία (από €586,57 σε €742,17 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε αύξηση 5,4% (από €70,97 τον Απρίλιο 2016 σε €74,81 τον Απρίλιο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 6,5% (από €80,69 σε €85,94) και από τη Γερμανία κατά 9,0% (από €72,42 σε €78,95).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση