Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/11/2017
Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2016

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε το 2016 σε 545 χιλιάδες τόνους σε σύγκριση με 541 χιλιάδες τόνους το 2015, σημειώνοντας αύξηση 0,8%.

Η συνολική ποσότητα αποβλήτων που έτυχε διαχείρισης κατά το 2016 ήταν 521 χιλιάδες τόνοι. Από την ποσότητα αυτή, το 78,7% κατέληξε σε χώρους απόρριψης (σκυβαλότοπους), το 14,1% διαχωρίστηκε για ανακύκλωση, το 4,0% διαχωρίστηκε για κομποστοποίηση και το υπόλοιπο 3,2% χρησιμοποιήθηκε για επίχωση.

Κατά το 2015 (τα στοιχεία για το 2016 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα), ο μέσος όρος της παραγωγής αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 476 κιλά. Στην Κύπρο, η κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων έφτασε τα 642 κιλά το 2015, ποσότητα που είναι η δεύτερη υψηλότερη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Δανία έχει την υψηλότερη κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων (789 κιλά), ενώ μετά την Κύπρο ακολουθούν η Γερμανία (625 κιλά), το Λουξεμβούργο (625 κιλά) και η Μάλτα (624 κιλά).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση