Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/05/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,1998-2003
20/05/2004

Η Στατιστική Υπηρεσία παρουσιάζει τους Λογαριασμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την περίοδο 1998-2003 (δημοσιονομικό έλλειμμα, ακαθάριστο δημόσιο χρέος, δημόσιες αποταμιεύσεις, δημόσια κατανάλωση, κ.λ.π) σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (Ε.Σ.Ο.Λ. 95)

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση