Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2009
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 1ο τρίμηνο 2009
29/06/2009


Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, εκτιμούνται στα €1818 (άνδρες €1999 και γυναίκες €1590).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2008, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,0% (άνδρες 6,6% και γυναίκες 7,8%). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ήταν 2,28% από τον Ιούλιο του 2008 και 2,15% από τον Ιανουάριο του 2009. Επιπρόσθετα, από τον Ιανουάριο του 2009, δόθηκαν αυξήσεις που ανέρχονταν στο 1,5% πάνω στους ακαθάριστους μισθούς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και Ημικρατικό Τομέα.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2008 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,4% (άνδρες 0,3% και γυναίκες 0,4%).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση