Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/02/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Ιαν 2011

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2011 μειώθηκε κατά 0,94 μονάδες ή 0,82% και έφτασε στις 113,51 μονάδες σε σύγκριση με 114,45 το Δεκέμβριο 2010. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εκπτώσεις από τα ξεπουλήματα στα είδη ένδυσης, υπόδησης, έπιπλα και υφαντουργικά είδη. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές των τροφίμων και των φαρμάκων λόγω της αύξησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 0% σε 5%. Αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις τιμές των πετρελαιοειδών καθώς επίσης και στους μισθούς των αλλοδαπών οικιακών βοηθών.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄ επέκταση του πληθωρισμού, τον Ιανουάριο 2011 ανήλθε στο 2,8% σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,6% το Δεκέμβριο 2010 και 2,4% τον Ιανουάριο 2010.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση