Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μαρ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2019 ανήλθαν σε €96,6 εκ. σε σύγκριση με €110,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 12,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €188,6 εκ. σε σύγκριση με €201,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 6,2%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάρτιο 2019 ανήλθε σε €568,19 σε σύγκριση με €572,48 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 0,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάρτιο 2019 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2018 σημείωσε επίσης μείωση 0,7% (από €68,97 σε €68,46). Η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε σταθερή (8,3 μέρες).

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 ανήλθε σε €527,64 σε σύγκριση με €544,36 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,1%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 σημείωσε αύξηση 0,4% (από €62,57 σε €62,81).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση