Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/07/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
12/07/2004


Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποιεί τους Τριμηνιαίους Λογαριασμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2004 (δημοσιονομικό έλλειμμα τριμήνου, ακαθάριστη αποταμίευση, δαπάνες γενικής κυβέρνησης, έσοδα γενικής κυβέρνησης κ.λ.π) σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (Ε.Σ.Ο.Λ. 95)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση