Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2016
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 1ο Τρίμηνο 2016

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, εκτιμούνται στα €1.816 (άνδρες €1.962 και γυναίκες €1.650).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,5% (άνδρες -0,7% και γυναίκες -0,5%). Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων παρέμειναν σταθερές (άνδρες 0,0% και γυναίκες -0,2%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

α) οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
β) οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση