Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/07/2017
Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2015

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €23,7 εκ. το 2015, που αντιστοιχούν σε 0,13% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €28,4 εκ. ή 0,16% το 2014.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €19,6 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος €4,0 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,1 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρουσιάζονται και οι περισσότερες δαπάνες, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €6,6 εκ., η βιομηχανία τροφίμων €5,8 εκ., η ποτοποιία €2,0 εκ. και η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,0 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, οι δαπάνες αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης €8,3 εκ., τη διαχείριση των αποβλήτων €7,7 εκ., τη διαχείριση των λυμάτων €6,5 εκ. και άλλες ενέργειες όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας €1,2 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση