Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/12/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΟΚΤ 2004
01/12/2004
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Οκτώβριο 2004 ανήλθαν σε £115,9 εκ. σε σύγκριση με £112,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £910,4 εκ. σε σύγκριση με £933,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας μείωση 2,5%.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση