Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/02/2020
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Δεκ 2019

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €702,7 εκ. σε σύγκριση με €858,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €397,8 εκ. σε σύγκριση με €400,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €304,8 εκ. σε σύγκριση με €458,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €249,2 εκ. σε σύγκριση με €167,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €110,5 εκ. σε σύγκριση με €62,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Δεκέμβριο 2019 ήταν €138,7 εκ. σε σύγκριση με €104,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Δεκέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €158,1 εκ. σε σύγκριση με €333,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €101,5 εκ. σε σύγκριση με €16,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση