Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/09/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 1998-2003 (ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
10/09/2004


Η Στατιστική Υπηρεσία παρουσιάζει τους Λογαριασμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την περίοδο 1998-2003 (δημοσιονομικό έλλειμμα, ακαθάριστο δημόσιο χρέος, δημόσιες αποταμιεύσεις, δημόσια κατανάλωση, κ.λ.π) σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (Ε.Σ.Ο.Λ. 95)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση