Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2010
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 1ο τρίμηνο 2010

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, εκτιμούνται στα €1855 (άνδρες €2030 και γυναίκες €1638).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 1,9% (άνδρες 1,5% και γυναίκες 2,8%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, ήταν 6,7%, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική μείωση στο ρυθμό αύξησης των απολαβών στην Κύπρο μέσα στο 2010 σε σύγκριση με το 2009.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,1% (άνδρες -0,3% και γυναίκες 0,7%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 ήταν 1,0%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση