Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/06/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Μάιος 2020

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά 0,13 μονάδες και έφτασε στις 99,69 …(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)


Consumer_Price_Index-May20-EL-040620.pdf

Consumer_Price_Index-May20-EL-040620.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση