Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/12/2009
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 3o Τρίμηνο 2009
14/12/2009


Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2009 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1869,9 εκ (15% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008) και οι συνολικές δαπάνες σε €1906,8 εκ, (2,8% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €36,9 εκ σε σύγκριση με πλεόνασμα €343,3 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.


Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2009 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €678,1 εκ (19,8% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €418 εκ (μείωση 15,8%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €592,9 εκ.(23,6% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 φτάνοντας στα €102 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2009 ήταν: απολαβές προσωπικού €632,7 εκ.(2,6% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008), και οι κοινωνικές παροχές €524,9 εκ. (1% μείωση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €175,7 εκ (12,8% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επενδύσεων (37,2%) και των λειτουργικών δαπανών (7%).

Το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του δημοσίου τομέα το πρώτο εννεάμηνο του 2009, παρουσίασε έλλειμμα της τάξης των €454,6εκ. το οποίο αντιστοιχεί με -2,7% στο ΑΕΠ.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2009 τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,4% σε σύγκριση με το πρώτο εννεάμηνο του 2008, και τα έσοδα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση