Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/10/2014
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Σεπ 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Σεπτέμβριο 2014 ανήλθαν στις 119.488 σε σύγκριση με 119.546 το Σεπτέμβριο 2013. Πιο αναλυτικά το Σεπτέμβριο 2014 σημειώθηκε μείωση 21,2% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (26.589 το Σεπτέμβριο του 2014 σε σύγκριση με 33.730 το Σεπτέμβριο του 2013) και 23,7% αύξηση από την Ελλάδα (από 38.121 το Σεπτέμβριο του 2013 σε 47.169 το Σεπτέμβριο του 2014).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση