Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/12/2003
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Γ' ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2000

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τον τρίτο Τόμο με τα αποτελέσματα της «Απογραφής επιχειρήσεων 2000».

Η έκθεση παρουσιάζει την κατανομή των εργαζομένων στα διάφορα επαγγέλματα, καθώς και την επαγγελματική τους υπόσταση, δηλαδή, τον αριθμό εργοδοτών, αυτοεργοδοτουμένων και μισθωτών (μηνιαίων και εβδομαδιαίων). Παρέχονται επίσης στοιχεία για τη μερική απασχόληση καθώς και για τους αλλοδαπούς που εργοδοτούνταν στην Κύπρο κατά την περίοδο της Απογραφής.

Η Έκθεση διατίθεται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία προς £12,00.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση