Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/09/2018
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 2o Τρίμηνο 2018

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €1.774,5 εκ. (8,1% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.793,2 εκ., (0,8% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €18,7 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €86,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €778,4 εκ. (10,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €488,6 εκ. (αύξηση 19,8%), κοινωνικές εισφορές €460,0 εκ. (14,6% αύξηση) και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €276,4 εκ. (6,3% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €140,6 εκ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 12,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018 ήταν: κοινωνικές παροχές €715,0 εκ. (4,3% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €553,6 εκ. (0,6% αύξηση). Ο λογαριασμός κεφαλαίου κατέγραψε δαπάνες ύψους €209,0 εκ. (€93,2 εκ. επενδύσεις και €115,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €209,9 εκ. το 2017 (€97,2 εκ. επενδύσεις και €112,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωση 0,4%. Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €176,4 εκ. (1,3% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση