Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/02/2017
Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών, 2014

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση «Οικονομικές Στατιστικές Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών, 2014».

Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των άλλων κοινωνικών και προσωπικών υπηρεσιών, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, το εργατικό κόστος και άλλα έξοδα και τις ακαθάριστες πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά το 2014 ήταν:

(α) Ο τομέας των άλλων κοινωνικών και προσωπικών υπηρεσιών συνέχισε να βρίσκεται σε ύφεση για τέταρτη συνεχή χρονιά, με την προστιθέμενη αξία το 2014 να μειώνεται κατά 1,0% σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

(β) Η προστιθέμενη αξία του τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς αυξήθηκε κατά 0,5% στα €476,3 εκ. το 2014, σε σύγκριση με €473,8 εκ. το 2013. Η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία το 2014 αυξήθηκε στο 4,5% από 4,4% το 2013.

(γ) Aπό τη συνολική προστιθέμενη αξία, 34,4% προήλθε από τις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 33,1% από τις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και 32,5% από τις δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών.

(δ) Η απασχόληση στον τομέα μειώθηκε κατά 3,5% το 2014 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο και έφθασε τα 32.584 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 8,0% του συνόλου του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού.

(ε) Οι ακαθάριστες πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις το 2014 ήταν €28,2 εκ. όπως και το 2013.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς €6,50 το αντίτυπο. Επίσης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση